maandag 24 maart 2014

Waken, bidden en vasten

De vastentijd gaat in de katholieke kerk traditioneel vergezeld van de ontzegging van bepaalde luxe-producten of gewoontes. Gebruikelijk is het ook om in de vastentijd speciale aandacht te schenken aan mensen die het moeilijk hebben. Guy Dilweg, lid van de werkgroep werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping van de Nederlandse franciscanen, staat stil bij dit laatste. in het maart/aprilnummer van Franciscanen.nl. "De meeste mensen zullen vandaag de dag 'vasten' spontaan associëren met een vastenkuur, afvallen, lijnen, iets doen aan je overgewicht", zo schrijft hij. "En dat is helemaal prima: jezelf beperkingen opleggen om het beter te hebben. Het perspectief van gerechtigheid, van de bekommernis om de ander is dan wel op de achtergrond geraakt. Ik vermoed dat er niet meer zoveel gevast wordt op de manier zoals we die van vroeger in de kerk kennen: jezelf vrijwillig beperken om een heldere geest en een helder oog te krijgen voor de nood van de ander. Maar in plaats daarvan zijn er nieuwe vormen ontstaan van vasten en het in de praktijk brengen van gerechtigheid, zoals 'wakes' van groepjes mensen die op verschillende plaatsen in het land gehouden worden. Hun actiemodel? Waken, bidden, vasten. De Franciscaanse Vredeswacht die in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond, zette de toon voor deze vorm van 'stille aanwezigheid'." Dilweg wijst op de bekendste wake, die bij Schiphol. "Vooral op Goede Vrijdag, wanneer het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht, komen mensen samen bij het detentiecentrum op de luchthaven. Door te waken, te bidden en te zingen leggen ze getuigenis af van hun betrokkenheid bij het lijden van de mannen, vrouwen en kinderen, die daar opgesloten zitten. Schuldeloos. … Waken, bidden en vasten. De zachte krachten tegen de harde muren en structuren. De vastentijd wordt zo een oefening om het niet op te geven, om te blijven geloven in het doen van gerechtigheid." Reli-Update verzorgt de eindredactie van Franciscanen.nl. De maart/april-editie is hier te downloaden.

zaterdag 22 maart 2014

Algemene overste Fraters CMM draagt stokje over

Het lentenummer van het congregationele blad Fraters CMM is vandaag verschenen. Midden in de vasten. Aan het einde van deze veertigdaagse voorbereiding op Pasen herdenken christenen wereldwijd in de Goede Week de laatste dagen van het aardse leven van Jezus. In Namibië komen dan op Goede Vrijdag duizenden mensen uit het hele land bijeen op een berg in de plaats Döbra om daar samen de kruisweg te bidden. "Er is veel geleden in Namibië tijdens de lange periode van apartheid", schrijft frater Wout van den Hout in een bijdrage. "Ontelbare katholieken en andere christenen voelden zich daardoor steeds meer verbonden met de lijdende Jezus van Nazareth." Hij ontwierp in Afrikaanse stijl de lijdenstaferelen van de kruisweg. Voor Fraters CMM staat hij stil bij het ontstaan van deze bijzondere kruisweg en bij het belang ervan voor de bevolking van Namibië. De staties zijn gefotografeerd en worden in beeld gebracht. Een maand na Pasen begint het generaal kapittel van de congregatie. Frater Broer Huitema schrijft erover in zijn 'Column van de algemene overste'. Het is zijn laatste bijdrage in die functie. "Na twaalf jaar algemene overste te zijn geweest en na vierentwintig jaar deel uit te hebben gemaakt van het generaal bestuur zal ik het stokje gaan overdragen", noteert hij. Verderop in het blad staat aangegeven wat het kapittel behelst en wie er aan deelnemen. In de zomereditie van Fraters CMM zal er een eerste verslag van worden uitgebracht. 2014 wordt met het kapittel een belangrijk jaar voor de congregatie. In het herfstnum­mer zal Fraters CMM er nog uitvoerig op terugkomen. Reli-Update verzorgt de eindredactie van het kwartaalmagazine. Het lentenummer is als PDF te downloaden.

donderdag 6 maart 2014

Einde aan 120 jaar handmatig klokluiden in abdij Koningshoeven

Het klokgelui van de trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot is sinds de afgelopen maand volledig geautomatiseerd. Alleen het klokje van de voormalige refter, nu bibliotheek, wordt nog kort met de hand geluid, voorafgaand aan de geestelijke lezing van de monniken. Dat meldt vandaag de digitale nieuwsbrief Kijk Koningshoeven. Met de automatisering is een einde gekomen aan het voor bezoekers zichtbaar luiden van de twee kleine Angelusklokken midden in de abdijkerk. Het luiden van de grote Benedictusklok in de toren van de abdijkerk was al deels geautomatiseerd. De automatisering sluit een periode af van honderdtwintig jaar handmatig luiden. "Daarmee stoppen ook de irritaties over het luiden", verduidelijkt prior Isaac. "Vaak werd er te laat geluid, vergat iemand het of vond men dat er te lang werd geluid. Regelmaat in het tijdstip en de duur van het luiden doet het monnikenleven goed. Maar we nemen ook met een zekere nostalgie afscheid van het handmatig luiden. Er zat een romantisch tintje aan." Reli-Update verzorgt de website en de nieuwsbrief van de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

woensdag 22 januari 2014

Jongeren op pad voor de voedselbank

'M25' is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor de kwetsbaren in de samenleving. Tien jaar geleden ontstond de eerste M25-groep in Delft. Inmiddels heeft het initiatief navolging gekregen in verschillende andere plaatsen. De Megense franciscaan Hans van Bemmel stond aan de wieg van het project en enthousiasmeert parochies om M25-groepen te beginnen. Zo ook in de Franciscusparochie in het Brabantse Veghel, waar hij als diaken werkzaam is. In het januari/februari-nummer van Franciscanen.nl bericht hij over een recente actie in zijn parochie van M25-jongeren. De naam M25 is afgeleid van de passage uit hoofdstuk 25 van het Matteüsevangelie waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat het belangrijk is op te komen voor mensen die het moeilijk hebben. In het evangelie­verhaal zijn het hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. De jongerengroep van de Franciscusparochie in het kerkdorpje Zijtaart in de gemeente Veghel pakte de uitdaging op. Onder het motto 'Ik had honger en jij gaf Mij te eten' zijn elf jongeren zaterdagmorgen 30 november op pad gegaan om etenswaren in te zamelen voor de kerstpak­ketten van de voedselbank in Veghel. De ruim 1600 inwoners van het dorp waren in de week daaraan voorafgaand door de plaatselijke media al goed geïnformeerd over de actie van deze jonge mensen. In verschillende groepjes zijn ze de straat opgegaan en ze hebben geen huis overslagen. "Ondanks de kou zat de stemming er goed in en brachten ze enthousiast het evangelie in praktijk", aldus Hans van Bemmel. "Alles wat maar lang houdbaar was, werd ingezameld: potjes, koekjes en heel veel groenten in conservenblikken. Er was zelfs een inleverpunt bij de plaatselijke dorpswinkel. De jongeren haalden maar liefst 19 kratten op! In de kerk van Zijtaart werd alles keurig neergezet voor het priesterkoor. De zondagse kerkbezoekers waren sprakeloos en trots op deze M25­jongeren!" Reli-Update verzorgt de eindredactie van Franciscanen.nl. De januari/februari-editie is hier te downloaden.

vrijdag 20 december 2013

'Fraters CMM': een waardevolle informatie­- en inspiratiebron

"Het einde van een jaar stemt altijd tot nadenken. Nu 2014 nadert draagt Fraters CMM wat bij aan reflectie, door aandacht te schenken aan wat fraters in het verleden hebben bijgedragen aan kerk en samenleving." Dat is te lezen in 'Van de redactie', waarmee het winternummer van het congregationele magazine opent. Het blad belicht leven en werk van Johannes Winokan (1897-1998) uit Indonesië. Voordat hij frater werd, was hij met zijn vrouw in de eerste helft van de vorige eeuw missionair werkzaam in Nederlands­-Nieuw­-Guinea, de huidige Indonesische provincie Papua. Wat hij daar meemaakte, is te lezen in een compilatie van zijn notities over die tijd. Rachel de Vos behaalde op 27 juni 2013 haar master­diploma Religie in Samenleving en Cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Hoofdpersoon in haar afstudeerscriptie is frater Sigebertus Rombouts (1883­-1962), die zijn leven wijdde aan de katholieke pedagogiek. Voor haar studie bracht ze heel wat uurtjes door in het CMM­-archief in het generalaat van de fraters. "'Wie onderwijst, voedt op' is een stelling die ik graag van frater Rombouts zou willen overnemen", schrijft ze in een samenvatting van haar bevindingen. Willem Spann, coördinator van het 'Frater Andreasbureau', bespreekt boeken waar kandidaat­-zalige frater Andreas van den Boer (1841­-1917) aan werkte. Het leverde een boeiende beschouwing op, die voor velen een nieuw licht werpt op deze bijzondere frater. Verder presenteert deze editie deel twee in de reeks 'Bestuurshuizen in beeld', met een fotoreportage van het provincialaat in Kenia. Aangevuld met kort nieuws en de vaste rubrieken aan begin en eind, is dit nummer een interessante caleidoscoop van wat fraters wereldwijd drijft en wat zij doen om te kunnen bijdragen aan een barmhartiger wereld. "Fraters CMM blijft ook in 2014 een waardevolle informatie­- en inspiratiebron!", besluit de redactie. Reli-Update verzorgt de eindredactie van Fraters CMM. Het winternummer is als PDF te downloaden. Een abonnement op het kwartaalblad is gratis. Mail adresgegevens: magazine@cmmbrothers.nl.